Certifierad dans- och rörelseterapeut

Jag har varit intresserad av relationen mellan kropp och psyke så länge jag kan minnas. Efter min utbildning vid Balettakademien och en tid som frilansande dansare, studerade jag jungiansk psykologi vid universitetet. Jung menade att kropp och psyke är två aspekter av samma sak och att de interagerar med varandra. Min önskan att använda dans och rörelse för ökad medvetenhet och självkännedom ledde mig vidare till studier i dans- och rörelseterapi.

Min första lärare var dansterapeut Karin Thulin, som dels varit min terapeut och dels min lärare i en utbildningsgrupp i dansterapi under ett år. Min 3-åriga yrkesutbildning i dans- och rörelseterapi har jag vid Institute For Life Energy i Köpenhamn, där jag tog min examen 2016.

Under många år har jag arbetat med dans för barn och unga med funktionsvariationer, bl.a. på särskolan. Jag har arbetat inom projektet ”Dans Drama Dialog” på Teater Sagohuset i Lund och är medförfattare till Sagohusets skrift ”Titta! Jag flyger över himlen!”, danslek för barn med funktionsvariation. Jag är workshopledare hos ShareMusic & Performing Arts och jag har haft en tjänst som danspedagog för dementa inom äldrevården i Lund.

Jag ser mig som en vägledare på mina klienters resa mot självinsikt och förändring. Närvaro, empati och kreativitet är ledord i mitt terapeutiska arbete.

Jag är medlem i Svenska Föreningen för Dansterapi. Länk: www.dansterapi.info
Föreningen är medlem i den Europeiska Federationen för Dansterapi, EADMT.
Länk: www.eadmt.com


Utbildningar

  • Certifierad dans- och rörelseterapeut vid Institute For Life Energy
  • Certifierad i PI, process inquiry, en kommunikationsteknik som använder sammanhanget mellan kroppens språk och samtalet som utgångspunkt för förändring
  • Fil.kand. i jungiansk psykologi vid Högskolan i Gävle
  • Konstnärlig utbildning vid Balettakademien i Göteborg, Gerlesborgsskolan i Bohuslän samt Hovedskous målarskola