Dans- och rörelseterapi används inom behandling, rehabilitering och förebyggande verksamhet. Som exempel kan nämnas att Röda Korset i Stockholm erbjuder dans- och rörelse grupper för kvinnor med posttraumatisk stress och inom öppenvården i Landstinget i Värmland arbetar man för närvarande med att säkerställa att konstnärligt uttryckande terapier finns tillgängliga för patienter i hela länet. Forskning visar att dans utan krav ger hälsoeffekter vid olika diagnoser och funktionsskillnader. Dans främjar välbefinnandet, stärker självförtroendet och ökar kroppskännedomen. Dans och rörelse ger positiv effekt för såväl fysisk som mental återhämtning, skapar gemenskap och dansglädje.

Dansterapi är en upplevelsebaserad terapiform, ett psykoterapeutiskt användande av dans och rörelse som kan erbjuda ett komplement till ordinarie behandling och som lämpar sig såväl för individuell behandling som för behandling i grupp. Dans har ett eget språk som möjliggör kontakt mellan människor och som kan nå individen i livssituationer där orden inte räcker till.

Jag anpassar mitt arbete utifrån patientens eller gruppens behov samt uppdragsgivarens önskemål. Ofta är det lämpligt att lägga fokus på kroppsmedvetenhet, grundande och stabiliserande övningar samt återhämtning och avslappning. Successivt kan rädsla eller motstånd mot rörelse minska, acceptansen av den egna kroppen öka och därmed möjligheten att ta del av de positiva effekterna av fysisk aktivitet.

Välkommen att kontakta mig om ni är intresserade av att erbjuda dans- och rörelseterapi inom er verksamhet eller organisation!


Forskning om dansterapi i urval:

Pylvänäinen, P. (2018). Dance movement therapy in the treatment of depression. Change in body image and mood – A clinical practice based study. Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research 621.
Link: https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/59026

Duberg, A. Möller, M. & Sunvisson, H. (2016). "I feel free": Experiences of a dance intervention for adolescent girls with internalizing problems. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, 11.

Grönlund, E., & Renck, B. (2006). Dansterapi för deprimerade tonårsflickor samt utvärdering av det samlade dansterapiprojektet. Stockholm: Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete, Danshögskolan.