En session inleds med ett samtal där du får berätta om din situation och vi kommer överens om vad vi ska arbeta med. Jag stöttar dig därefter i att röra dig utifrån dina inre impulser med uppmärksamhet och närvaro. Jag följer och guidar processen med hjälp av rörelser, musik och frågor i syfte att bearbeta och medvetandegöra. I slutet av sessionen reflekterar vi kring processen och hur den kan förstås i relation till vårt inledande samtal och din  nuvarande situation.

När du kontaktar mig samtalar vi kring dina önskemål för terapin. Du kanske önskar en korttidsterapi med ett bestämt fokus eller en längre mer djupgående terapi. Om du behöver känna dig för är det bra att boka in tre sessioner för att du ska kunna bilda dig en uppfattning om dans- och rörelseterapi. Jag har tystnadsplikt vilket innebär att du kan vara trygg med att det som sker och det du berättar i terapin stannar mellan oss.

Dans har ett eget språk som öppnar upp för kontakt mellan människor. Dans- och rörelseterapi i grupp tar tillvara dansens sociala funktion. Gemenskapen i en dansgrupp, med tillåtelsen att vara den du är och med de känslor du har, kan erbjuda ett stöd och en källa till kraft. Ofta utgår vi från ett gemensamt tema som var och en i gruppen får undersöka sitt förhållande till. Deltagarna kan spegla sig i varandra, den individuella processen ingår i en större helhet.

Jag startar upp grupper när intresse finns. Jag har tystnadsplikt och i en grupp samtycker alla deltagarna till att inget av det som sker och sägs under sessionerna förs vidare.