I dansterapi använder vi både rörelser och ord för att uttrycka och bearbeta våra upplevelser och känslor. I den kreativa processen integreras dans och psykoterapi. Vi får en förståelse för hur kroppen, känslorna och tankarna samverkar. På så sätt ökar vi vår självkännedom, vi blir medvetna om vad som sker inom oss och i relation till andra. Därmed öppnar vi upp för möjligheten till förändring. Kroppsliga spänningar kan släppa och mentala blockeringar kan lösas upp.

Dansterapi främjar hälsa och personlig utveckling och innebär en möjlighet att påverka och förändra upplevelsen av vår kropp och därmed hur vi upplever oss själva. Syftet med terapin är att stärka självkänslan, få ett ökat välmående och tillgång till våra inneboende resurser. Musik och rytm är en viktig del av dansterapin och stödjer den terapeutiska processen.

Alla som vill kan gå i dansterapi, det krävs inga förkunskaper i dans.

För vem?                  

Dans- och rörelseterapi passar dig som vill uttrycka dig med hjälp av kroppen och rörelsen. Dansterapi innebär ett kreativt undersökande av sambandet mellan rörelsen och känslan. Kontakten med kroppen ger en ökad kroppsmedvetenhet, stärkt självkänsla och upplevelse av närvaro. Dansterapi kan hjälpa dig i en livssituation där orden inte räcker till.

Dans- och rörelseterapi används för personlig utveckling samt vid behandling av symptom såsom:

  • Stress
  • Negativ kroppsuppfattning
  • Svag självkänsla
  • Ångest och oro
  • Utmattningssyndrom
  • Depression
  • Ätstörningar
  • Psykosomatiska besvär

Forskning om dansterapi i urval:

Pylvänäinen, P. (2018). Dance movement therapy in the treatment of depression. Change in body image and mood – A clinical practice based study. Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research 621.
Link: https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/59026

Duberg, A. Möller, M. & Sunvisson, H. (2016). "I feel free": Experiences of a dance intervention for adolescent girls with internalizing problems. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, 11.

Grönlund, E., & Renck, B. (2006). Dansterapi för deprimerade tonårsflickor samt utvärdering av det samlade dansterapiprojektet. Stockholm: Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete, Danshögskolan.